O KONFERENCIJI

Agencija Smart Plus Research prvi put u Srbiji organizuje regionalnu konferenciju posvećenu kvalitetu usluge na kojoj će se diskutovati o aktuelnim temama iz oblasti kvaliteta usluge, iz različitih perspektiva: naučne, istraživačke, menadžerske, a biće ekskluzivno predstavljeni rezultati nekoliko istraživanja o ponašanju potrošača, kupaca i klijenata.


Odnos prema kupcima i klijentima je osnova svakog poslovanja, a percepcija vaših kupaca je vaša realnost.

Briga o kupcima mora da bude
ultimativni cilj svake
aktivnosti kompanije i svakog njenog
zaposlenog.

Imati nezadovoljne kupce nije tragedija, ali tragično je ne iskoristiti njihovo iskustvo da učimo i unapredimo našu uslugu, a time i celokupno poslovanje.


Glavna misija konferencije „Dan kvaliteta usluge“ jeste da podstakne učenje, kako od kupaca i klijenata, tako i učenje na realnim primerima dobre i loše prakse u poslovanju.

Konferencija je zamišljena kao forum za razmenu znanja i iskustava, najboljih poslovnih praksi, trendova i novih tehnika i alata u oblasti upravljanja kvalitetom i merenja kvaliteta usluge.

ŠTA DA OČEKUJETE

Proćićete kroz kompletan proces upravljanja kvalitetom usluge, počevši od naučne perspektive, preko osvrta na rezultate istraživanja generalnog zadovoljstva uslugom u Srbiji i regionu, gde ćemo vam pokazati kako je malo truda potrebno da bi se oplemenilo prodajno iskustvo. Šta je zapravo važno kupcima i klijentima u Srbiji kada je reč o kvalitetu usluge saznaćete kroz rezultate najnovijih istraživanja nekih od naših partnera.


Imaćete i prilike da čujete kako doći do bolje usluge kroz edukaciju zaposlenih, a na kraju ćemo se osvrnuti na tradicionalne alate kojima se meri kvalitet usluge i zadovoljstvo kupaca, ali i otkriti neka potpuno nova rešenja, prateći tako najnovije trendove u industriji.

PROGRAM

09.00 - 09.45 Registracija učesnika i La Fantana dobrodošlica
09.45 - 10.00 Zvanično otvaranje konferencije
10.00 - 10.45 Mladen Đurić , FON - Demistifikovanje menadžmenta kvaliteta usluga
10.45 - 11.15 Sanja Gomužak , Heraklea - GUEST 2017 - Kvalitet usluge u regionu
11.15 - 12.00 Danica Kozica , Erste Banka HR
- Sistematsko upravljanje kvalitetom usluge u Erste banci Hrvatska
12.00 - 12.30 La Fantana “Kafune Intenso” pauza
12.30 - 13.15 Katarina Petrović , UniCredit Bank - Instant je "IN"
13.15 - 14.00 Sandra Panić , Smart Plus Research - Šta potrošači zaista žele
14.00 - 14.45 Sanja Jakovljević , Generali Osiguranje Srbija - Client - centric organizacija
14.45 - 15.30 Pauza za ručak
15.30 - 16.15 Predrag Obradović , SBERBANK Srbija – Matrix
16.15 - 16.45 Nikola Sekulić , Smart Plus Research - Touch'n'Rate
16.45 - 17.15 Biljana Simić , Sertifikovani trener SVEB - Rezultati/percepcija - Akcija/korekcija
17.15 - 17.30 Zatvaranje konferencije

PREDAVAČI

Mladen Đurić

Katedra za menadžment kvaliteta i standardizaciju - FON

Doc. dr Mladen Đurić od 2007. godine radi na Fakultetu organizacionih nauka (Katedra za menadžment kvaliteta i standardizaciju), gde predaje, između ostalih, i na predmetu „Upravljanje kvalitetom u uslužnim delatnostima“. Član je Komisije za održivost i društvenu odgovornost pri Institutu za standardizaciju Srbije, a kao realizator obuka i predsednik sertifikacionih komisija sarađuje sa nekoliko najpoznatijih sertifikacionih i kontrolnih tela na ovim prostorima.


Učestvovao je u realizaciji velikog broja naučno-istraživačkih i stručnih projekata, među kojima su i projekti ministarstava i kancelarija Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije, WUS Austria i TEMPUS fonda za projekte u visokom obrazovanju Evropske unije. Objavio je preko 40 naučno-stručnih publikacija na srpskom i engleskom jeziku – između ostalog, koautor je knjiga “Osnove kvaliteta” i “Sistem menadžmenta kvaliteta”.

Sanja Gomužak

CEO, Heraklea, Zagreb

Većinu svog radnog iskustva stekla je upravo na poslovima koji su bili usko vezani za unapređenje prodaje i odnose sa kupcima ili klijentima.


Kao unapređivač prodaje radila je i za neke veće kompanije poput Bavaria piva i Atlantic grupe. Za kvalitet usluge specijalizovala se za vreme rada u Heraklei, agenciji za mystery shopping, prvoj takvoj u Hrvatskoj.


Dodatno je završila i NLP leadership akademiju kako bi još bolje naučila kako ljudi funkcionišu te zbog čega dolazi do određenih obrazaca ponašanja, i kako ih menjati.


Pokrenula je i Herakleinu Customer Service Akademiju koja je uspešno odškolovala već petu generaciju. Organizator je Herakleinog godišnjeg eventa Mystery shopping dan – dan posvećen kvalitetu usluge koji okuplja stručnjake na tu temu.


Kao vrstan poznavalac kvaliteta usluge, svoj rad dalje usmerava prema onima koji žele da unaprede svoje poslovanje i osiguraju zadovoljne i lojalne klijente i saradnike.

Sandra Panić

Research Director, Smart Plus Research

Uzimajući u obzir veliku strast prema psihologiji, metodologiji i statistici, Sandrin ulazak u vode istraživanja tržišta bio je i logičan prvi korak u njenoj profesionalnoj karijeri. Tokom godina provedenih u agenciji za istraživanje tržišta, bila je zadužena za vođenje projekata u različitim industrijama, koristeći svoje znanje za rešavanje problema/izazova klijenata, kreirajući tailor-made rešenja, a sve prema potrebama klijenata. Njen profesionalni pristup je zasnovan na korišćenju relevantne stručne literature, u cilju držanja koraka sa trendovima tržišta, ali i evaluacije novih ideja.


Na poziciji Research Director u agenciji Smart Plus Research ima veoma važnu ulogu u razvijanju novih istraživačkih rešenja i tehnika.


Sandra je takođe i account za najznačajnije klijente i projekte među kojima se izdvajaju: zadovoljstvo korisnika, segmentacije, testiranje kreativnih koncepata, korporativna reputacija, pozicija brenda itd.

Danica Kozica

Voditelj službe za upravljanje kvalitetom usluge – Erste Bank Hrvatska

Danica Kozica ima 19 godina iskustva u bankarskoj industriji. Od 2004. godine kao direktor Direkcije podrške prodaji bila je zadužena za upravljanje proizvodima i ciljnim grupama, unapređenje procesa i upravljanje promenama u poslovanju s građanstvom, malim preduzetnicima i kompanijama.


Učestvovala je u nekoliko većih projekata u Hrvatskoj i inostranstvu kao što su dubinske analize (due diligence), spajanja banaka, inicijalna javna ponuda (IPO).


Od 2009. godine, kao voditelj Službe za upravljanje kvalitetom usluge zadužena je za customer experience management i proces upravljanja prigovorima za sve segmente klijenata.

Sanja Jakovljević

Direktor direkcije za odnose sa klijentima – Generali osiguranje Srbija

Sanja Jakovljević, u Generali osiguranju Srbija radi devet godina. Trenutno je na poziciji direktora Direkcije za odnose sa klijentima i rukovodi timovima za servis klijenata, unapređenje klijentskog iskustva i operacioni i analitički CRM.


Učestvovala u realizaciji velikog broja projekata, uključujući implementaciju sistema kontinuiranog ispitivanja zadovoljstva klijenata (Net Promoter System).


Bogato radno iskustvo koristi za razumevanje potreba klijenta i pasionirano radi na unapređenju njihovog iskustva.


Diplomirani menadžer internacionalnog biznisa, sertifikovani Operational CEM Level 1 i 2 i učesnik Generali CEE Top talent training programa namenjenom razvoju nove generacije lidera Generali Grupe.

Predrag Obradović

Customer Experience Management Head, Sberbank Srbija

Iskusan marketing profesionalac sa fokusom na unapređenju kvaliteta usluge i praćenju iskustva klijenata u finansijskom sektoru. Jedno od glavnih zaduženja je efikasno upravljanje "life cycle" klijenata koji obuhvata sve tačke i korake kroz koje klijenti prolaze kada stupaju u interakciju sa bankom. Glavni cilj je da se podstakne lojalnost klijenata kroz visokokvalitetne interakcije na svakom koraku. Odgovoran je za poboljšanje iskustva klijenata sa organizacijom, postavku i upravljanje Brand i Marketing strategijom, sa ciljem povećanja njihovog zadovoljstva. Polja ekspertize: Customer Experience, Marketing Strategy Planning, Business Process Design, Service Quality, Market Research, Retail Sales i Management.

Nikola Sekulić

CEO, Smart Plus Research

Nikola je jedan od suosnivača i direktor agencije za istraživanje tržišta Smart Plus Research.


Dinamičnost, proaktivni pristup, konstantna težnja ka unapređenju usluge, ne zaboravljajući i pasiju ka novim alatima i tehnikama za praćenje zadovoljstva korisnika, doveli su do toga da, u saradnji sa partnerima iz regiona, razvije potpuno novi koncept u pristupu kvalitetu usluge . Usko se profiliše ka kvantitativnim metodama, a pre svega ka customer engagement-u, mystery shopping-u kao i zadovoljstvu korisnika.


S obzirom da mu, po prirodi pozicije, ne ostaje mnogo prostora za to, Nikola ipak pronalazi (i uživa u tome) vreme i način da sa novim/starim klijentima pređe taj "trnovit" i izazovan put od "brief-a do preporuke", ne dozvoljavajući da istraživački duh potpiše kapitulaciju pred teretom operative.

Biljana Simić

Sertifikovani trener Švajcarske nacionalne organizacije za obrazovanje odraslih (Schweizerischer Verband fur Weiterbildung).

Dugogodišnji trener u oblasti razvoja socijalnih i poslovnih veština, unapređenja znanja, veština i kompetencija zaposlenih, sertfikovani predavač odraslih.


Po obrazovanju Biljana Simić je dipl. menadžer ljudskih i socijalnih resursa, dipl. inženjer organizacionih nauka, master inženjer iz oblasti ljudskih resursa, sa stečenim prestižnim sertifikatom edukacije odraslih i Trener tenera SVEB II, Švajcarske nacionalne organizacije za obrazovanje odraslih (Schweizerischer Verband fur Weiterbildung) i Švajcarskog trening sistema za unapređenje obrazovanja (Staatssekretariat fur Bildung, Forschung und Innovation SBFI).


U JP „Pošta Srbije”, nalazi se na mestu rukovodioca Službe za obrazovanje, Funkcije upravljanja kadrovima i korporativne odgovornosti.


Kreator je i realizator mnogobrojnih obuka, seminara i radionica iz oblasti razvoja socijalnih i poslovnih veština (prosečno 2000 polaznika na godišnjem nivou), učestvuje u projektima vezanim za upravljanje znanjem, razvoj poslovnog ponašanja i komunikacije, kvaliteta usluga, unapređenja prodaje, jačanja performansi i korporativne kulture, koordinator uvođenja i praćenja funkcionisanja sistema kvaliteta.

Katarina Petrović

Direktorka Odeljenja za istraživanje zadovoljstva klijenata i upravljanje prigovorima klijenata u UniCredit Banci Srbija.

Katarina Petrović je svoju karijeru započela u UniCredit Banci pre više od 12 godina . Iako je svoja iskustva sticala u različitim oblastima obavljajući odgovorne funkcije, u njenom fokusu su uvek bili klijenti. Naime, sve odgovornosti koje je obavljala su uključivale evaluaciju i praćenje iskustva klijenata i kvaliteta usluge. S obzirom na to da ova grana u vreme njenih početaka nije bila dovoljno razvijena, Katarina je bila ta koja je radila na uspostavljanju koncepta praćenja iskustva klijenata.


Kada je 2014. godine imenovana na poziciju u okviru koje je odgovorna i za upravljanje prigovorima klijenata, dodatno se fokusirala na iskustva korisnika i način na koji se, tako prikupljena mišljenja i ocene korisnika, mogu iskoristiti za unapređenje kvaliteta usluge koju kompanija pruža svojim korisnicima, kao i kreiranje proizvoda i usluga u skladu sa potrebama. Da bi to uspela da uradi, Katarina je radila i na unapređenju internih procesa koji su obezbedili efikasniju i kvalitetniju uslugu.


GALERIJA

CENA KOTIZACIJE

4500 RSD

FORMULAR ZA PRIJAVU

Prijave su otvorene do 08.05.2017. Broj mesta je ograničen!

SPONZORI

+381 (0) 11 4 123 000